• Referenties
  • References

De Twentse Duurzaamheidsagenda


Regio Twente logoEnergy Watch heeft in het kader van de Twentse Duurzaamheidsagenda (TDA) de huidige energiemix van Twente bepaald zodat er een referentiepunt is voor gekwantificeerde energiedoelstellingen. Daarnaast heeft Energy Watch vier duurzame initiatieven die binnen de TDA door stichting kiEMT en Kennispark Twente zijn aangedragen geanalyseerd m.b.t. de toename van energiebesparing en/of de toename van het aandeel duurzame energie.
 
 

Klant

Regio Twente is een samenwerkingsverband van de veertien gemeenten in Twente met in totaal ongeveer 620.000 inwoners.
 

Achtergrond

De Twentse Duurzaamheidsagenda (TDA) is gericht op sociaal economische structuurversterking en duurzame innovatie binnen Twente. De TDA biedt een regionaal platform op gebied van duurzaamheid en de uitvoeringsagenda ondersteunt duurzame innovaties met aansprekende projecten gericht op de pijlers bouw, energie, en mobiliteit met “smart grids” als overkoepelend thema. In Twente wordt momenteel 3,6% van de energieconsumptie duurzaam geproduceerd. Om aan te sluiten bij de landelijke duurzaamheidsdoelstelling zal Twente in 2020 tenminste 14% van de energie duurzaam moeten opwekken. De verwachting is dat het regionale afval- en energiebedrijf Twence in 2020 kan voorzien in de helft van die duurzaam geproduceerde energie. De kernvraag is hoe binnen Twente de andere 50% ingevuld kan worden.
 
Meer informatie: www.regiotwente.nl