• Referenties
  • References

Dynamic Power Management


tennet 290
 FLOW logo
Energy Watch heeft binnen het kader van het “Far and Large Offshore Wind” (FLOW) onderzoeksprogramma, namens TenneT, het project “Dynamic Power Management” geïnitieerd en voor een belangrijk deel uitgevoerd. Het doel van dit project is om de potentiële vermindering van kosten van wind op zee te onderzoeken in het geval van een geïntegreerde aanpak bij de ontwikkeling en exploitatie van een windmolenpark op zee en de daarbij behorende netaansluiting.
 

Klant

TenneT TSO is de elektriciteit transmissienetbeheerder van Nederland en een groot deel van Duitsland. Met 22.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen en 41 miljoen eindgebruikers in Nederland en Duitsland behoort TenneT tot de top 5 elektriciteitstransporteurs van Europa. Doel van TenneT is om ervoor te zorgen dat de essentiële hoogspanningsinfrastructuur wordt ontwikkeld , aangelegd en efficiënt beheerd - nu en in de toekomst. Dit omvat onshore en offshore electriciteitsnetten, evenals grensoverschrijdende verbindingen. TenneT streeft naar maximale leverzekerheid, de integratie van duurzame energie en een geïntegreerde Noordwest-Europese energiemarkt.
 

Achtergrond

In de huidige praktijk van off-shore windparken, is er geen geïntegreerde aanpak in de ontwikkeling van het gecombineerde stelsel van windpark, netaansluiting en marktkoppeling, hetgeen leidt tot een suboptimale benuttingsgraad van de kostbare electrische infrastruktuur. De achterliggende visie: "Towards a power plant approach", weerspiegelt het idee dat windenergie efficiënter kan worden ontwikkeld als de volledige waardeketen in beschouwing wordt genomen en zodoende bijdraagt aan de flexibiliteit die nodig is in de elektriciteitsmarkten.
 
De doelstellingen van het project “Dynamic Power Management” zijn:
  • Betere benutting van de netaansluiting
  • Verbeterd rendement op de investering van het windpark, voor een bepaalde aansluitcapaciteit
  • Lagere kosten van energie voor wind op zee
Meer informatie: www.flow-offshore.nl