• Referenties
  • References

EIT InnoEnergy


EIT InnoEnergyEnergy Watch heeft in opdracht van EIT InnoEnergy het 'Energy Autarky Simulation Tool' (EAST) ontwikkeld. Met dit simulatiemodel kunnen de energiestromen in een gebied in kaart worden gebracht en worden gekwantificeerd. Het doel van deze simulatie tool is om het energie landschap in energie-autarkische gebieden te modelleren om zodoende inzicht te krijgen in wat er nodig is om specifieke regio's of districten (zoals dorpen of steden) energie onafhankelijk te maken (autarkisch).
 

Klant

EIT InnoEnergy biedt ondersteuning voor het uitontwikkelen en vercommercialiseren van technologische innovaties die leiden tot nieuwe producten en diensten op het gebied van duurzame energie. Het doel is om een duurzame energietoekomst voor Europa te bereiken door middel van innovatie; het lancering van nieuwe ideeën, producten en oplossingen en ondersteunen van nieuwe bedrijven en diensten aan de markt. EIT InnoEnergy heeft een uitgebreid netwerk van 160 partners in Europa, waarin verbindingen gelegd worden tussen uitvinders en industrie, ondernemers en markten, afgestudeerden en werkgevers, en onderzoekers en bedrijven.
 
 

Achtergrond

Op meerdere niveaus wordt onderkend dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om de energietransitie te stimuleren en te laten slagen. Eén van de ideeën is om energie autarkische gebieden te ontwikkelen. Dat betekent voor de energie-infrastructuur dat een dergelijk gebied geen verbindingen (energieuitwisseling) heeft met de omgeving. Hiervoor wil EIT InnoEnergy over een instrument beschikken, waarin een dergelijke situatie te modelleren is. Het simulatiemodel moet kunnen worden aangepast aan verschillende situaties, uitbreidbaar te zijn, en de structuur en de resultaten moeten transparant zijn, om als uitgangspunt te kunnen dienen voor discussies, communicatie en bedrijfsplannen.