• Referenties
  • References

Alliander


Alliander logoEnergy Watch heeft Alliander ondersteund bij hun onderzoek naar de regelmogelijkheden van moderne windturbines in hun netten. Hiertoe is een projectplan en meetcampagne opgesteld die meer inzicht heeft gegeven in de potentiele besparingen, regelbaarheid, marktkansen en beleid ten aanzien van regelbare duurzame opwekkers.
 

Klant

De primaire taak en doelstelling van Alliander is de betrouwbare en betaalbare distributie van gas en elektra. Alliander wil meer inzicht in de eigenschappen en eigenaardigheden van duurzame energiebronnen zodat zij hun netten erop kunnen inrichten en de energietransitie faciliteren.
 

Achtergrond

De huidige trends laten een verschuiving zien van centraal naar decentraal en het doel en de verwachting is dat een groot deel van de energieopwek van niet-fossiele energiebronnen komt. Nieuw daarbij is dat zowel opwek als belasting voor een deel in het middenspanningsnet zal gaan plaatsvinden. Die energie moet zo efficiƫnt en betaalbaar mogelijk gedistribueerd worden en dat vraagt om flexibiliteit met betrekking tot het op te wekken en het gevraagde vermogen.