• Referenties
  • References

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland


RVO logo
NWP logo
NWRC logo
rma
Op het verzoek van RVO heeft Energy Watch in nauwe samenwerking met RMA een onderzoeksmissie uitgevoerd in Egypte om de mogelijkheden en toepasbaarheid van duurzame energie in de agrarische sector te onderzoeken. Het combineren van energie expertise van Energy Watch met kennis van waterbeheer en irrigatie van RMA was van belang om een integrale visie op de samenhang tussen water en energie te bereiken.
 
Er zijn diverse trainingen gegeven op het gebied van zonne-energie voor het oppompen van grondwater en moderne irrigatietechnieken. Daarnaast heeft uitvoerig overleg plaatsgevonden met deskundigen van het Egyptische Nationale Water Research Centre (NWRC). Speciale nadruk werd gelegd op de energetische vraagstukken m.b.t. irrigatie en oppompen van grondwater voor het Egyptische "1,5 Million Feddan New Land Development" project. Tenslotte zijn de kansen en mogelijkheden verkend voor toekomstige samenwerkingsprojecten tussen Egyptische en Nederlandse bedrijven die actief zijn in de onderzochte sectoren.
 

Klant

Het 'Water Mondiaal' Programma Egypte heeft als doel om de samenwerking tussen Nederland en Egypte op het gebied van waterbeheer te versterken en de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen, de private sector en NGO's te bevorderen. Het 'Water Mondiaal' programma wordt uitgevoerd via de gezamenlijke inspanningen van het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Netherlands Water Partnership (NWP), in nauwe samenwerking met het Panel Unit Advisory (APP) in Egypte.
 

Achtergrond

Waterschaarste is een bijzonder urgent thema in Egypte. De landbouw is de meest waterintensieve sector en het is van groot belang om efficient en duurzaam waterbeheer voor de agrarische sector te ontwikkelen, wat aansluit bij de lokale behoeften. Dit is met name van belang gezien de Egyptische plannen om grote delen van de woestijn landbouwkundig te ontwikkelen, hetgeen een grote druk legt op de beschikbare watervoorraden.