• Referenties
  • References

Suzlon Energy Blades


SE Blades logoEnergy Watch heeft Suzlon Energy Blades ondersteund door marktonderzoek te doen naar de verwachte rol van windenergie in 2035 en het signaleren van toekomstige trends in turbines en technologie voor bladen.
 

Klant

Suzlon Blades Technology is een bedrijfsonderdeel van de Suzlon Group en is wereldwijd actief in het ontwerpen en ontwikkelen van rotorbladen voor windturbines. De Suzlon groep was in 2017 de 10e grootste internationale producent van windturbines.
 

Achtergrond

De verwachting is dat windenergie een steeds belangrijkere rol gaat innemen in de energievoorziening van een groeiend aantal landen. Met de groei van turbine installaties in de diverse markten wereldwijd, is te zien dat lokaties met gunstige windcondities het eerst worden benut, waardoor er verhoudingsgewijs meer lokaties overblijven met meer uitdagende omstandigheden. De markt verschuift gestaag naar deze gebieden en turbine leveranciers passen zich aan deze trend aan om ook deze lokaties kostenefficient te benutten. Het is dus van belang om een duidelijke visie te ontwikkelen op de lange termijn kansen voor turbines en bladen.