• Referenties
  • References

Witteveen+Bos


witteveenenbosEnergy Watch werkt met Witteveen+Bos samen op het gebied van milieu-effectstudies voor windenergie, zoals Eemshaven West en Windplan Blauw. Energy Watch levert daarbij specifieke technische kennis en analyses, zoals op het gebied van opbrengstberekeningen, turbineverlichting, straalpaden, geluid, slagschaduw en ook nautische veiligheid.
 

Klant

Witteveen+Bos is één van de toonaangevende ingenieursbureaus in Nederland op het gebied van water, infrastructuur, milieu en bouw. Naast een sterke basis in Nederland is Witteveen+Bos ook actief in veel andere landen.
 

Achtergrond

De ontwikkelingen in de energiesector hebben ook grote impact in de openbare ruimte. Dit komt sterk tot uiting bij windenergie, waarbij de invloed op landschap en milieu vraagt om een optimale inpassing en benutting van de beschikbare ruimte. De technologisch kennis van windenergie van Energy Watch en de brede civieltechnische en planologische kennis van Witteveen+Bos komen hierin samen.