• Referenties
  • References

Gemeente Wierden


Gemeente WierdenEnergy Watch ondersteunt de gemeente Wierden om de duurzaamheidsambities te realiseren, met energiescenario’s, monitoring en verduurzaming van wijken en buurten.
 

Klant

De gemeente Wierden is een plattelands- en forensengemeente in het noordwesten van Twente, in de provincie Overijssel. In de gemeente liggen de dorpen Wierden en Enter, en de buurtschappen Hoge Hexel, Notter, Zuna, Rectum, Ypelo en Bornerbroek. De gemeente Wierden wil een toekomstbestendige, duurzame gemeente zijn.
 

Achtergrond

Gemeenten spelen een belangrijke rol in de energietransitie. De energietransitie is immers in grote mate een lokale transitie, waarbij overeenstemming moet worden gezocht tussen lokale doelstellingen, lokale mogelijkheden en daadwerkelijke realisatie. Dit lokale karakter komt vooral tot uiting bij de introductie van duurzame energiebronnen op land, zoals windenergie en zonne-energie, en bij de verduurzaming van de gebouwde omgeving.
 
Zie verder bij: Lokale Energiestrategie