• Referenties
  • References

TKI Wind op Zee


TKI Wind op ZeeEnergy Watch heeft in nauwe samenwerking met het ECN het “Large Offshore Wind farm Harmonics Mitigation, LOW-HarM" project geïnitieerd. Het project heeft als doel om de toekomstige stabiliteit van het electricitsnet te waarborgen, bij de verwachte sterke groei van wind op zee. Het consortium bestaat uit TenneT TSO, CG Power Systems, Energy Solutions, TU Delft en TU Eindhoven)
 

Achtergrond

Moderne windparken omvatten veel vermogenselektronica en lange offshore-kabels die gevoelig zijn voor verstoringen van de spanningen en stromen in het elektriciteitsnet (harmonischen). Deze verstoringen veroorzaken extra energieverliezen, kunnen beveiligingssystemen ongewild activeren en dragen bij aan de voortijdige uitval van componenten. Deze problemen kunnen worden opgelost, maar de huidige ontwerpbenadering kan leiden tot langere doorlooptijden, hoge kosten en toenemend risico voor toekomstige offshore windparken.
 
Het projectconsortium zal werken aan een meer gestandaardiseerde, toekomstbestendige en kosteneffectieve ontwerpbenadering die de betrouwbaarheid en efficiëntie van offshore wind zal vergroten. De resultaten dragen bij aan het versnellen van de energietransitie en het verlagen van integratiekosten. Het project wordt gecoördineerd door ECN/TNO en wordt ondersteund door het TKI Wind op Zee-programma.