• Visie
  • Vision

Visie Energy Watch


Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is van groot belang in iedere maatschappij wereldwijd. Dat is niet vanzelfsprekend, want de energie sector verandert snel: Toenemend energieverbruik, verdergaande elektrificatie en het langzaam maar zeker afscheid moeten nemen van fossiele bronnen betekent dat de energievoorziening op de schop gaat. Onder druk van het klimaatprobleem is het ook noodzakelijk om een snelle energietransitie naar duurzame bronnen van energie te maken.
 
De uitdaging waar we voor staan is hoe we deze energietransitie zo snel en soepel mogelijk kunnen realiseren. Dat is een uitdaging voor Nederland en een uitdaging voor de wereld. De inpassing van deze duurzame energiebronnen stelt nieuwe eisen aan de gehele energieketen, van opwek tot verbruik. Dat geeft uitdagingen voor alle betrokken partijen, voor zowel overheden, bedrijven en voor burgers. Maar het biedt ook nieuwe kansen voor ondernemers en investeerders. De vraag- en aanbodzijde passen zich aan, waardoor ruimte ontstaat voor nieuwe spelers op de markt.
 
Energy Watch wil bijdragen aan een snelle en soepele energietransitie, naar een energievoorziening die volledig is gebaseerd op duurzame bronnen.