• Visie
  • Vision

Energiescenario's & beleid


De energiewereld verandert snel en de energietransitie is vandaag gaande. Voor producenten, consumenten en beleidsmakers kan door de grote hoeveelheid doelstellingen, initiatieven, projecten en ontwikkelingen een complex beeld ontstaan van de energietransitie. Om effectief in te kunnen spelen op deze veranderingen, voor het maken van beleidskeuzes en om richting te kunnen geven aan nieuwe initiatieven is het waardevol om scenario's op te stellen die een goed beeld bieden welke keuzes leiden tot welke resultaten.
 
Energy Watch heeft veel ervaring met het opstellen van realistische scenario's die zoveel mogelijk onderscheidend ten opzichte van elkaar zijn. De scenarios worden gebaseerd op basis van bewezen technologieën en er wordt rekening gehouden met de huidige trends en (technische) ontwikkelingen. De scenario’s worden beoordeeld aan de hand van een aantal criteria zoals:
  • Duurzaamheid
  • Kosten en economische haalbaarheid
  • Organiseerbaarheid
  • Menselijke beleving (bijv. comfort), etc.