• Energy analysis
  • Energie analyses

Energieanalyses


De energietransitie vraagt om helder inzicht van de veranderingen en de kansen op allerlei deelgebieden van onze energievoorziening, van de bron, via de infrastructuur tot aan het energieverbruik. Energy Watch levert energieanalyses voor verschillende delen van de energieketen, zoals duurzame energiebronnen, aardgasloze wijken, warmtenetten en energiebesparing.
 
Elk van deze analyses worden toegesneden op de wens van de klant.