• Energie-Mix
 • Energy-Mix

Energiesimulatie wijken


Smart Grid
Op verschillende niveaus wordt onderkend dat ingrijpende veranderingen nodig zijn om de energietransitie te stimuleren en te laten slagen. Eén van de ideeën is om energie-autarkische gebieden te ontwikkelen. Dit idee komt tegemoet aan de maatschappelijke behoefte voor energie-zelfstandigheid met een ‘eigen’ kleinschalige, overzichtelijke en vooral duurzame energievoorziening.
 
Dat betekent voor de energie-infrastructuur dat een dergelijk gebied geen (of zeer geringe) verbindingen (energie-uitwisseling) heeft met de omgeving. Op elk tijdstip moet de lokaal geproduceerde energie in evenwicht zijn met de lokale energieconsumptie. Voor de productie van energie moet rekening worden gehouden met de lokale omstandigheden, zoals ruimte, windaanbod en zonneschijn. Deze omstandigheden variëren van jaar tot jaar. Daarnaast moet er rekening worden gehouden met verschillende typen consumenten, met hun eigen energieconsumptiegedrag, zoals: huishoudens, winkels, kantoren, scholen, horeca en bedrijven.
 
Met het EAST simulatiemodel worden energiestromen in een gebied in kaart worden gebracht en gekwantificeerd. Het doel van deze simulatie tool is om inzicht te krijgen in wat er nodig is om specifieke regio's of districten (zoals dorpen of steden) energie-onafhankelijk te maken (autarkisch). Het simulatiemodel kan worden aangepast aan verschillende situaties, is modulair uitbreidbaar en de structuur en resultaten zijn transparant, om als uitgangspunt te dienen voor discussies, communicatie en plannen.
 
Basiseigenschappen:
 • Een heel jaar, op uurbasis
 • Variaties van jaar tot jaar
 • Externe weersomstandigheden op basis van klimaat en seizoenen
 • Verschillende typen consumenten, producenten, opslagsystemen en conversiesystemen
 • Drie energiedragers: Elektriciteit, gas en warmte
 • Uitbreidbaar, opschaalbaar, aanpasbaar aan lokale omstandigheden

Resultaten:

 • Tijdsprofielen van energieproductie, consumptie, opslag en conversie
 • Knelpunten in energiebalans
 • Energiekosten
 • Scenario’s om tot energie-onafhankelijkheid te komen