• Energy Monitor
  • Energie Monitor

Energie-monitor


Het energiebeleid van gemeentes zal nu en in de toekomst gericht zijn op besparing van energie en het faciliteren van de energietransitie. In het bijzonder wordt ernaar gestreefd om het gebruik van aardgas te reduceren. Om hier invulling aan te geven voeren gemeentes de regie in het formuleren van een transitieplan en het bijbehorende uitvoeringsplan waarin concrete actiepunten en afspraken staan. Naast het gemeentelijk beleid zijn er echter ook andere initiatieven en ontwikkelingen in de gemeente die invloed hebben op de lokale energieopwek en het verbruik.
 
Ter ondersteuning van het gemeentelijk beleid is het van belang om de energieopwek- en het verbruik in de gemeente te kennen en de ontwikkelingen daarin te volgen. In de Energie-monitor brengt Energy Watch deze ontwikkelingen op overzichtelijke wijze in kaart, per wijk en per buurt, voor de afgelopen jaren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van informatie die de netbeheerders ter beschikking stellen.